ВИЖТЕ КОЙ ПЕЧЕЛИ БЕЗПЛАТНА НОЩУВКА!

 

ПЕЧЕЛИВШИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ СА:

 

1. МАРИЯ ДИМИТРОВА

 

2. СТЕФАН КАРАВАНЕВСКИ

 

 

 

Условия на играта

 

С настоящите условия се определя начина за участие в играта, видовете награди и условията за разпределянето им.


1. Условия за участие в играта:
За участие в играта е необходимо участниците да попълванят талон с име и фамилия, населено място, телефон и имейл за връзка. С попълването на талона участниците дават съглсието си личните им данни да бъдат обработвани от организатора на играта, както и декларират, че са запознати с условията и правилата на играта, публикувани в сайта на хотела на адрес: www.aquavarvara.com и обявени на място в хотел „Аква Варвара“.

Участието в играта не е обвързана с покупката на стоки или услуги.


2. Срок на играта и място на провеждането й
Играта се провежда от 01.01.2015  г. до 31.05.2015 г. в СПА хотел „Аква Варвара“, с.Варвара, общ.Септември, обл.Пазарджик


3. Изисквания за участие в играта:
Право на участие имат физически лица, навършили 18 години. Служители на СПА хотел „Аква Варвара“, както и членовете на техните семейства нямат право на участие в играта.


4. Награди в играта и начин за разпределянето им:
Всеки месец в периода 01.01.2015 г. – 31.05.2015 г. на случаен принцип се теглят двама участници, които печелят безплатна делнична нощувка за двама в СПА хотел „Аква Варвара“.
От база данни с имената и e-mail адресите на всички участници, регистрирали се в играта в периода 01.01.2015–31.05.2015 г., се изтеглят печелившите потребители на случаен принцип чрез уебсайта http://www.random.org/.

Периоди на участие за спечелване на месечни награди:
1) Период за участие от 01.01.15 г. до 31.01.15; теглене на печелившите на 01.02.15 г.;
2) Период за участие от 01.02.15 г. до 28.02.15; теглене на печелившите на 01.03.15 г.;
3) Период за участие от 01.03.15 г. до 31.03.15; теглене на печелившите на 01.04.15 г.;
4) Период за участие от 01.04.15 г. до 30.04.15; теглене на печелившите на 01.05.15 г.;
5) Период за участие от 01.05.15 г. до 31.05.15; теглене на печелившите на 01.06.15 г.;
Непотърсена награда, 2 месеца след изтеглянето, се счита за невалидна.

 

5. Лични данни:
На участниците в играта ще се използват лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни. Всеки участник, попълвайки талон за участие дава съгласието си неговите лични данни да бъдат обработвани и оповестявани от организатора на играта в качеството му на администратор на лични данни и в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Настоящите условия са достъпни за всички лица на интернет страницата на хотела и на място в СПА хотел „Аква Варвара“ като организаторът си запазва правото да променя условията на играта.
С извършването на каквито и да е действия за участие в играта, всеки участник потвърждава, че е запознат  с общитите условия, разбрал ги е и ги приема.

Настаняване

Ресторант

Галерия